Co je Forfaiting: Efektivní řešení pro financování vašeho exportu

Co je Forfaiting: Efektivní řešení pro financování vašeho exportu

Víte, co je forfaiting? Pokud jste exportér, může to být právě ta správná metoda financování vašeho obchodu. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou výhody tohoto efektivního řešení a jak vám může pomoci zvýšit ziskovost vašich exportních aktivit. Přečtěte si dál a zjistěte, jak forfaiting může být klíčem k úspěchu vašeho podnikání.

Co je forfaiting a jak funguje?

Forfaiting je specifický způsob financování pro podporu exportních aktivit firem. Jedná se o převod pohledávky za dodané zboží nebo služby na specializovanou finanční instituci, která tím pádem přebírá veškeré riziko spojené s neplacením ze strany zahraničních partnerů. Tento proces je efektivním způsobem, jak získat rychlé financování pro své exportní aktivity a minimalizovat riziko spojené s mezinárodním obchodem.

Princip forfaitingu je jednoduchý – exportér prodává svou fakturu za zahraniční obchodní transakci finanční instituci (forfaiter), která následně poskytuje platbu exportéru. Forfaiter následně vystupuje jako věřitel zahraničního klienta a přebírá veškeré riziko spojené s neplacením. Tento způsob financování je ideální pro firmy, které chtějí minimalizovat riziko spojené s neplacením za dodané zboží nebo služby a zároveň získat rychlé financování pro své obchodní aktivity.

Výhody využití forfaitingu pro financování exportu

Výhody využití forfaitingu pro financování exportu

Forfaiting je skvělým nástrojem pro financování vašich exportních aktivit. Jedná se o formu krátkodobého obchodního financování, která může mít pro vaši firmu mnoho výhod.

Mezi hlavní patří:

 • Zajištění okamžité hotovosti: Díky forfaitingu získáte okamžitou platbu za vaše exportní faktury, což vám umožní snadněji plánovat cash flow a další investice.
 • Rizikové pojištění: Forfaiting vám také poskytuje rizikové pojištění například proti selhání platby zahraničního zákazníka, což snižuje vaše finanční riziko.
 • Optimalizace pracovního kapitálu: Díky forfaitingu můžete efektivně využít svůj pracovní kapitál a investovat ho do dalšího růstu vaší firmy.

Kritéria pro úspěšné využití forfaitingu

Kritéria pro úspěšné využití forfaitingu

Pro úspěšné využití forfaitingu je důležité splnit určitá kritéria a dodržovat stanovené postupy. Zde jsou klíčové body, na které byste měli dbát:

 • Kvalitní kontrakty: důležité je mít smlouvy s vašimi zahraničními partnery pevně uzavřeny a prokazatelné. Dobré kontrakty zajišťují bezproblémovou transakci.
 • Důvěryhodnost: banky preferují společnosti s dobrou platební morálkou a solidní reputací. Důvěryhodnost je klíčem k úspěšnému financování.
 • Rizikový profil: je důležité zhodnotit a minimalizovat rizika spojená s exportem. Banka bude zkoumat rizikový profil vaší společnosti i země, kam exportujete.

Vyhovující plnění těchto kritérií je klíčové pro efektivní využití forfaitingu a zajištění finanční stability vaší firmy při mezinárodním obchodování.

Jak vybrat správného forfaitingového poskytovatele

Jak vybrat správného forfaitingového poskytovatele

Forfaiting je skvělým řešením pro financování vašich exportních aktivit, protože vám umožňuje získat okamžitou hotovost za vaše faktury. Pokud váš podnik potřebuje finanční injekci k růstu vaší globální obchodní činnosti, může být forfaiting právě tím správným nástrojem. Jak ale vybrat správného forfaitingového poskytovatele?

• Zkontrolujte jejich zkušenosti a portfolio klientů
• Zhodnoťte kvalitu jejich služeb a profesionální přístup
• Srovnávejte úrokové sazby a poplatky
• Zajímejte se o dostupné možnosti financování a flexibilitu podmínek
• Nezapomeňte na reputaci a důvěryhodnost společnosti

Rizika spojená s forfaitingem a jak je minimalizovat

Rizika spojená s forfaitingem a jak je minimalizovat

Forfaiting je finanční technika, která umožňuje exportérům získat finanční likviditu tím, že prodávají své pohledávky (většinou ve formě obchodních směnek) vůči importérům na peněžitou hotovost. Tímto způsobem mohou exportéři získat rychlé finanční prostředky a minimalizovat rizika spojená s nezaplacenými fakturami.

Jaká jsou hlavní ? Zde je několik způsobů, jak se těmto rizikům vyhnout:

 • Riziko kreditní bonity importéra: Seřiďte si importéra a zjistěte jeho kreditní historii a schopnost platit faktury včas.
 • Riziko politické stability: Prozkoumejte politickou situaci v destinaci vašeho exportu a zvažte pojištění politického rizika.
 • Riziko směnových kurzů: Přemýšlejte o zajištění směnového kurzu pro ochranu proti nežádoucím fluktuacím.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro uzavření forfaitingové smlouvy

Jaké dokumenty jsou potřebné pro uzavření forfaitingové smlouvy

Pro uzavření forfaitingové smlouvy jsou potřebné určité dokumenty, které potvrzují podmínky a informace týkající se transakce. Mezi klíčové dokumenty patří:

 • Faktura: Doklad o prodeji zboží nebo služeb, který obsahuje informace o ceně, množství a termínu platby.
 • Závazky: Písemné potvrzení o závazku prokázat platbu za prodané zboží nebo služby.
 • Platební podmínky: Detailní informace o platebních podmínkách, jako je datum splatnosti, forma platby a další podmínky.

Jaký je průběh celého procesu forfaitingu

Jaký je průběh celého procesu forfaitingu

Forfaiting je proces, který umožňuje exportérům získat okamžité financování pro své exportní faktury. Průběh celého procesu forfaitingu je relativně jednoduchý a efektivní:

 • Exportér dodá zboží nebo poskytne služby zahraničnímu zákazníkovi a vystaví fakturu s fixním termínem splatnosti.
 • Exportér prodá tuto fakturu společnosti zabývající se forfaitingem (forfaitové společnosti) za určitou slevu.
 • Forfaitová společnost přebírá veškeré riziko spojené se splácením faktury a vyplácí exportérovi okamžitou částku za fakturu.

Tento proces umožňuje exportérům získat finanční prostředky bez ohledu na to, zda je jejich zákazník schopen nebo ochoten zaplatit dohodnutou částku včas. Forfaiting je tak efektivním řešením pro financování exportu a minimalizaci rizika spojeného s platebními zpožděními.

Srovnání forfaitingu s jinými způsoby financování exportu

Srovnání forfaitingu s jinými způsoby financování exportu

Forfaiting je speciální forma financování exportu, která se liší od tradičních metod jako jsou půjčky nebo úvěry. Jedná se o efektivní způsob, jak získat okamžitou finanční hotovost za faktury. Ve srovnání s jinými způsoby financování exportu, forfaiting nabízí několik výhod:

 • Bez rizika prodeje pohledávek: Při forfaitingu se prodávají pohledávky bez rizika prodeje, což zajistí stabilní cash flow pro exportéra.
 • Pevná a zajištěná cena: Forfaiting nabízí pevnou cenu za pohledávky, což umožňuje plánovat financování bez obav z volatility trhu.
 • Flexibilita a rychlost: Tento způsob financování je velmi flexibilní a rychlý, což umožňuje exportérům získat potřebné finanční prostředky v krátkém čase.

Pro exportéry, kteří hledají efektivní a spolehlivé řešení pro financování svého exportního obchodu, může být forfaiting skvělou volbou, která přináší výhody a minimalizuje rizika spojená s tradičními metodami financování.

Příklady úspěšně uzavřených forfaitingových smluv

Příklady úspěšně uzavřených forfaitingových smluv

V následujících řádcích se podělíme o několik konkrétních příkladů, jak forfaiting může být efektivním řešením pro financování exportu:

 • Vybírání pohledávek: Jeden z našich klientů se rozhodl využít forfaiting ke zhodnocení svých pohledávek v zahraničí. Díky tomu získal okamžitý přístup k prostředkům, které mohl investovat zpět do svého podnikání.
 • Rozšiřování tržního potenciálu: Další společnost, která se zabývá vývozem technologických produktů, se rozhodla využít forfaiting k financování své expanze na nové trhy. Díky tomu mohla rychle reagovat na poptávku a získat konkurenční výhodu.

Tyto příklady jasně ukazují, jak forfaiting může být pro vaše podnikání výhodným řešením pro efektivní financování exportních aktivit. Pokud máte zájem o další informace nebo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

Doporučení pro efektivní využití forfaitingu pro financování exportu

Doporučení pro efektivní využití forfaitingu pro financování exportu

Pokud chcete efektivně využít forfaiting pro financování vašeho exportu, doporučujeme vám především:

 • Zajistit si důkladné poradenství od odborníků na oblast finančních nástrojů pro export.
 • Pečlivě zvážit rizika spojená s forfaitingem a připravit se na jejich řešení.
 • Vyhledat spolehlivého a zkušeného forfaitera, který vám poskytne potřebnou službu a podporu během celého procesu.

Správné plánování a spolupráce s profesionály v oboru vám pomohou dosáhnout úspěchu při využívání forfaitingu pro financování vašeho exportu. S důkladnou přípravou a správnými kroky můžete maximalizovat výhody tohoto účinného finančního nástroje.

Final Thoughts

V souhrnu, forfaiting je efektivní a spolehlivý způsob financování vašeho exportu. Pomáhá vám minimalizovat rizika spojená s mezinárodním obchodem a zlepšit likviditu vaší společnosti. Díky své jednoduché a transparentní povaze je forfaiting ideální volbou pro firmy všech velikostí. Pokud se chystáte expandovat na zahraniční trhy, pak je tato forma financování určitě pro vás. Nebojte se investovat do budoucnosti vaší firmy a využívat moderní finanční nástroje, jako je forfaiting. Vaše exportní úspěchy budou jisté a vaše společnost dosáhne nových výšin díky této efektivní strategii financování. Buďte nebojácní a zkuste forfaiting ještě dnes!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *